A jogi felelősségről

A LOGO és az OK.hu keresőszolgáltatás bármilyen formában történő alkalmazása nem szolgálhat kereskedelmi célokat. Az OK.hu keresőszolgáltatás nem használható termék vagy szolgáltatás értékesítésére, sem arra, hogy valaki a honlapjára irányuló forgalmat kereskedelmi célokból növelje. A LOGO szintén nem használható, amennyiben honlapja csak előfizetés vagy belépési díj ellenében hozzáférhető. Amennyiben kereskedelmi célokra akarja felhasználni az OK.hu keresőrendszert, vegye fel a kapcsolatot velünk (e-mail: media@origo.hu) Az OK.hu keresőrendszer az Origo Média és Kommunikációs Zrt. tulajdona. Az Origo Zrt. írásos engedélye nélkül az OK.hu keresőből származó eredmények sem eredeti formájukban, sem új formába öntve nem jeleníthetők meg. Saját oldalain nem is tükrözheti az OK.hu kereső- vagy eredményoldalait. Az OK.hu keresés nem jogosít fel az Origo Zrt. bejegyzett márkáival, szolgáltatási védjegyeivel, szerzői jogával vagy bármilyen szellemi termékével ill. tulajdonjogával történő visszaélésre, vagy azok használatára. Az OK.hu kereső használatakor Ön beleegyezik abba, hogy a keresésre az Alkalmazás szabályai vonatkoznak. Az Origo Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az Alkalmazás szabályait bármikor megváltoztassa minden értesítés nélkül, Ön pedig a kereső használatával egyetért azzal, hogy ezen változtatásokat betartja. Az Origo Zrt. által az itt adott engedély bármikor visszavonható indoklás vagy értesítés nélkül.

Felelősség kizárása

Az OK.hu kereső az Origo Zrt. által ingyen nyújtott szolgáltatás. A világháló folyamatosan változik és egyetlen keresési vagy indexelési eljárás sem tudja teljes bizonyossággal listázni a hálón található összes oldalt. Emiatt az Origo Zrt. nem garantálhatja és nem is garantálja, hogy keresési eredményei teljesek lesznek, illetve, hogy az indexelt helyekhez rendelt linkek a keresés idején is pontosak lesznek. Ezen túlmenően, az OK.hu kereső adatbázisában szereplo weboldalakat az Origo Zrt. felügyeletén kívül eső személyek üzemeltetik. Az oldalak indexbe történő felvétele automatikusan történik. Az Origo Zrt. az indexbe felvett helyeket nem szűri ki, és ezt nem is tudná megtenni. Ennek megfelelően az Origo Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal az indexbe felvett oldalak tartalmáért. Az Origo Zrt. esetenként kérést kaphat egyes magánszemélyektől, hogy az OK.hu kereső adatbázisból távolítson el bizonyos linkeket. Annak ellenére, hogy az Origo Zrt. fenntartja annak lehetőségét, hogy az effajta kéréseket esetenként megvizsgálja, az ilyen kérdésekben a következő elvek szerint jár el: Az OK.hu keresőben a weboldalak azonosítása, indexelése és katalogizálása automatikusan történik, és emberi beavatkozásra a tartalom előzetes átnézése érdekében nincs lehetőség. Tekintettel a folyamatosan növekvő és naponta változó információ óriási mennyiségére, a keresőszolgáltatás más módon nem tartható fenn. Ennek megfelelően az Origo Zrt. az indexelés rendelkezésére álló információkat nem tudja és nem is fogja szűrni.

Általánosságban véve az Origo Zrt.-nek az a véleménye, hogy azok, akik a világhálón információt adnak közre, ezt azzal a szándékkal teszik, hogy ezen információ nyilvánosan és széles körben legyen elérhető. Az a tény, hogy az Origo Zrt. ezen a helyen rendelkezésre bocsátja linkgyűjteményét a nyilvánosan hozzáférhető weboldalakról, törvényesen megengedett és megegyezik azok általános elvárásaival, akik a hálózat kommunikációs lehetőségeit használják.

Amennyiben egy adott weblapjukhoz történő hozzáférést korlátozni kívánják, az oldal kezelőjének kérésére ezt a linket eltávolítjuk az adatbázisból. Abban az esetben viszont, ha a hely kezelője nem foganatosít lépéseket a felkutatás megakadályozása érdekében, az OK.hu kereső automatikus rendszere minden valószínűség szerint rövid időn belül ismét megtalálja és indexeli ezeket az oldalakat. Az OK.hu kereső súgójában megtalálhatók azok az utasítások, melyeket követni kell annak érdekében, hogy egy hálózati címet "láthatatlanná" tehessenek.

Engedély kizárása

Az OK.hu kereső vagy az Origo Zrt. hálózati helyein semmilyen szöveg vagy egyéb utalás nem értelmezhető úgy, hogy az az Origo Zrt. vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogát átengedné bármilyen formában.

Tartalom és felelősség kizárás

Az Origo Zrt. nem vállal felelősséget az OK.hu kereső oldalain esetlegesen előforduló hibákért vagy mulasztásokért, és fenntartja magának azt a jogot, hogy értesítés nélkül változtatásokat vezessen be. Ennek megfelelően minden, az Origo Zrt. vagy harmadik fél által rendelkezésre bocsátott információ az átadott formában értendő. Az Origo Zrt. KIZÁR MINDEN GARANCIÁT A NYÚJTOTT INFORMÁCIÓ TEKINTETÉBEN (BELEÉRTVE A SZOFTVERT), TOVÁBBÁ BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG ÉS A JOGSÉRTÉS MENTESSÉG REJTETT GARANCIÁIT IS. Bizonyos joghatósági területek nem teszik lehetővé a rejtett garanciák kizárását, tehát a fenti kizárás Önre esetleg nem vonatkozik. Az Origo Zrt. nem vállal felelősséget semmiféle kárért, és nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használatkiesésből származó olyan károkért, amelyek az Origo Zrt. weboldalain található információkból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerzőodéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

Visszacsatolt információ

Bármilyen, az Origo Zrt. számára az Origo Zrt. bármely weboldalával kapcsolatban nyújtott információt arra tekintettel kell átadni és átvenni, hogy az ilyen információ nem lehet bizalmas jellegű. Az Origo Zrt. az ilyen információt minden korlátozás nélkül használni fogja.

Vissza a súgó tartalomjegyzékéhez

Az OK.hu kiadója a New Wave Media Group Kft. © Minden jog fenntartva